Externa länkar

Olika företagsformer

Jämför olika företagsformer och välj den som bäst uppfyller företagets behov. Om du har för avsikt att starta företagsverksamheten ensam, kan du välja firma, aktiebolag eller andelslag som företagsform. Ett öppet bolag och ett kommanditbolag förutsätter återigen att minst två personer grundar företaget.
Läs mer

Ålands landskapsregering

Om du är intresserad av att starta ett företag finns det flera myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns också möjlighet till hjälp med finansiering, både för dig som vill starta ett nytt företag och för dig som vill utveckla ditt företag.
Läs mer

Näringsrätt

Samtliga bolag som ska bedriva verksamhet i landskapet måste söka näringsrätt.
Läs mer

YTJ

När du startar ett företag eller en sammanslutning, när det sker ändringar i verksamheten och när du lägger ned verksamheten ska du lämna in en anmälan till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.
Läs mer

Ålands Näringsliv

Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla samt äga företag på Åland
Läs mer

AMS - starta eget

Du som är arbetssökande och planerar att starta företag kan i vissa fall få stöd i form av antingen sysselsättningsstöd eller fortsatta arbetslöshetsförmåner vid företagsstarten
Läs mer