Statistik

Mätbara mål

Nyckeltal - Kvartalsvis
Totalt antal företag i Föglö, Lemland och Lumparland - 2019/Q4 - 2023/Q3
Antal företag per kommun i Föglö, Lemland och Lumparland 2019-2023 (Q3)

Mätbara mål

Nyckeltal - Årsvis

Samfundsskatter per kommun 2018-2022.

Vill du prova din idé med oss?

Fyll i ett formulär med dina uppgifter så kontaktar vi dig.